O nás

EQO (priestor interaktívnej kultúry) je apolitický nezávislý priestor pre súčasné umenie. Formát white-cube galérie v delokalizovanom periférnom prostredí prezentuje aktuálne podoby vizuálneho umenia, performance, hudby, teoretických diskusii a edukatívnych podujatí. V kontraste k mestskej tradícií jeho pôvodu sú tu umelci a performeri v kontexte vidieka, zelene a pomalosti v dynamizovanom svete. Dôraz nemenný - vždy najvyššia kvalita, originalita, sústredenosť, sloboda a invenčnosť.

Naším cieľom je vytvárať dialóg medzi jednotlivými žánrami a prejavmi a ich sprístupnenie najširšej verejnosti. Podporovať originálne projekty tvorcov a rôzne interdisciplinárne a experimentálne projekty. Vytvárať komunitné platformy, poskytovať priestor interaktívnym, pedagogickým a vzdelávacím projektom a prednáškam. Organizovať hosťujúce vystúpenia interpretov s cieľom pozitívnej konfrontácie a skvalitňovania úrovne domácej komunity. Prezentovať domáce produkty a výrobky bezprostredne súvisiace s kontextom priestoru a domovskej organizácie.

Priestor podporuje kultúrne, interaktívne a náučné iniciatívy v snahe rozvíjať jednotlivé dramaturgické koncepcie naprieč žánrami. Programovo víta realizáciu a prezentáciu site-specific projektov tematizujúcich lokálny a historický kontext domovského miesta, urban mapping lokálnych a hosťujúcich interpretov.

Projekty zastrešované priestorom sú orientované na aktuálne umelecké, kultúrne, náučne a spoločenské platformy s kritickým presahom – reflektujú tak problematiku kultúrneho priemyslu, otázky umeleckej a úžitkovej produkcie, interaktívny proces výučby ako aj socioekonomické a kultúrnohistorické témy v lokálnom i širšom kontexte. 

SARAHS SK, n.o. je správcom EQO - platformy pre experimentálne prezentácie aktuálneho stavu umenia, interdisciplinárne podujatia, lokálny výskum a vzdelávanie. V doterajšej pôsobnosti (2017 – 2020) sme realizovali vyše 70 podujatí -  výstavné projekty, divadelné, hudobné performance, komunitné a vzdelávacie projekty a odborné kolokviá a diskusie Celkovo participovali desiatky osobností – vizuálni umelci, performeri, lektori, grafici, pedagógovia, teoretici, komunitní pracovníci a organizátori. Priebeh sa realizoval nielen vo vnútri priestoru EQO, ale aj externe. Významné boli nadobudnuté partnerstvá s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, organizáciou STROJ v Košiciach a British Council Slovakia. Kvality dokumentujú referencie a recenzie domácich a medzinárodných portálov a médií (Artalk, Flash Art CZ&SK, Easttopics, BLOK Magazine, Fotograf Magazine, Balkon Magazine). Autorský projekt Neofyt Michala Machciníka bol v roku 2019 finalistom Ceny Rady galérií SK Biela kocka v kategórií nezávislý projekt. Printové, rozhlasové a televízne média pravidelne informujú o našich aktivitách. Činnosť podujatí bola financovaná z grantov a donorstiev z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a súkromných zdrojov. Získali sme taktiež granty Nadácie SPP a Embraco. Priebeh podujatí celoročne zverejňovaný prostredníctvom sociálnych sieti EQO (Instagram a Facebook), kde funguje živá komunita a spätná väzba.