Adam, kde si?

Adam, kde si?

Ján Frančák


12/8/22


Verejná prezentácia malého objektu levočského sochára, absolventa doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici.


Projekt formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.


foto: EQO