In Reverso vol. III: BEYOND THE MASK

In Reverso vol. III: BEYOND THE MASK

Karíma Al-Mukhtarová – Peter Maščák – Alexander Takáč – Ján Zelinka


2/6 – 3/8/22

kurátor: Adam Macko


Autorská kolektívna výstava vizuálneho umenia autorov, ktorých vybrané diela tematicky reflektujú masku ako vizuálny atribút telesnosti. Výstava je samostatnou operáciou v rámci cyklu In Reverso, ktorý skúma interpretačné obraty umeleckej individuácie.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

foto: Robin Polák