In Absentia / Das Große/To Veľké (in progress)

In Absentia / Das Große/To Veľké (in progress)

Maroš Rovňák


21/10/23


Multimediálna performancia, ktorá prepája prvky video artu, sound artu a deklamácie textov s manipulovaným zvukom v reálnom čase. Dielo je alúziou na staroveké rituály trúchlenia, ktoré boli výsostnou doménou žien a súčasne jedinou platformou, ktorá im nepriamo umožňovala účasť na politickom rozhodovaní. Performancia je venovaná pamiatke Martiny Kušnírovej. Spolu s autorom Marošom Rovňákom číta Ivana Komanická. 

Experimentálny animovaný film vytvorený pomocou umelej inteligencie. Dielo prostredníctvom úryvkov z románu Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho od Rainera Mariu Rilkeho.


Podujatie z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

foto: EQO