SOFT SPIRIT

SOFT SPIRIT

Matúš Lányi - Ľudmila Valenčíková - Peter Cábocky - Miroslav Žolobanič


2/11 – 5/11/23

The Others Artfair, Torino Esposizioni, Pavilion 3, Via Petrarca 39/B, Turín, Taliansko
kurátor: Adam Macko


Koncepcia kolektívnej prezentácie tematizuje rôzne podoby súčasnej spirituality naprieč spektrom profánnej, pop-kultúrnej či minimalistickej estetiky sekularizmu, štandardizovaných symbolov viery či východného mesianizmu. Soft Spirit tak môže predstavovať istú eskapistickú stratégiu premýšľania nového pasívneho odporu skrze formy spirituálnych estetík.  

Podujatie z verejných zdrojov formou mobility podporil Fond na podporu umenia.

foto: EQO