In Reverso vol. I : FLORAL SYNTHOLOGY

In Reverso vol. I : FLORAL SYNTHOLOGY


Halasová – Kacvinský – Kačmarek – Kováčiková – Machciník – Piatrik & Valiska – Timečko – Takáčová & Žolobanič

14/9 – 17/10/21


kurátor: Adam Macko

Kolektívna výstava je premiérovým formátom cyklu In Reverso, ktorý skúma interpretačné obraty umeleckej individuácie. Floral Synthology predstavuje umelcov, u ktorých sú rastlinné a prírodné motívy komentované akútne. Naprieč spektrom médií reprezentujú aj široký rozsah východísk – od imaginatívnej mytológie, performatívej topografie, materialistické a duchovné vnímanie priestoru prírody až po intímne formy objektu.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

foto: EQO