NEINTERPRETÁCIE KAŽDODENNOSTI I. - III.

NEINTERPRETÁCIE KAŽDODENNOSTI I. - III.

online seminár

lektor: doc. PhDr. Anton Lisnik, PhD.

30/9 – 30/10 – 5/11/21 

Tri zo série mesačných duchovných zamyslení nad spoločenskými témami. Hybridný formát komentára a prednášky v podaní Antona Lisnika – vysokoškolského pedagóga, člena Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu /Rakúsko/.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.