ĽIGŇIN

ĽIGŇIN

Erik Sikora & Oto Hudec

30/6/ - 21/7/21

kurátor: Adam Macko


Premiérová výstavná spolupráca vizuálnych umelcov tematizuje priestor lesa s kritickým ekologickým presahom. Príroda ako prostredie, jej horizontálny priestor či florálna sémantika ako stále prítomná osvietenecká idea o človeku ako jej súčasti. Ľigňin je lokálna obnova štruktúr, vzťahov, väzieb post-covid spoločnosti.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

foto: Robin Polák