BIBLIA, DISNEY, PORNO. MÁŠ TO ZA JEDNO

BIBLIA, DISNEY, PORNO. MÁŠ TO ZA JEDNO

Lenka L. Lukačovičová
23/7 – 23/8/19
kurátor: Marianna Brinzová
Samostatná výstava fotografky, ktorá pozostáva z analógových fotografií rôznych veľkostí a autorskej knihy. Skúma diela ženských autoriek radiacich sa do tzv. medzinárodnej feministickej avantgardnej vlny 70. rokov minulého storočia, ktoré vo svojej tvorbe prehodnocovali pohľad na ženské telo v kontexte socio-politickej situácie.
Podporené formou štipendia Fondom na podporu umenia.
foto: LLL