DE/RE/CYKLIZÁCIA

DE/RE/CYKLIZÁCIA

Jaroslav Švestka

26/4 – 14/5/18
kurátor: Adam Macko

Autorská inštalácia vytvorená priamo pre výstavný priestor je výsledkom dlhodobého projektu, ktorým autor skúmal premenu paradigmy sociálnej identifikácie („cyklista“) do individualizovanej vizuálnej výpovede. Tvorbou totemických objektov z vlastných športových trofejí vyjadruje kritickú rovinu hodnoty úspechu v materialistickom zmysle.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

foto: EQO