I GAVE YOU A FACE... YET YOU ARE STILL SILENT

I GAVE YOU A FACE... YET YOU ARE STILL SILENT

Miroslav Žolobanič
17/4 – 19/5/19
kurátor: Adam Macko
Autorská výstava vizuálneho umelca najmladšej generácie predstavuje sériu grafických printov, ktoré komunikujú autorov dlhodobý výskum mesianizmu v súčasnom umení. Skúma prieniky ruského mesianizmu zo začiatku 20. storočia, filozofiu Berďajeva a Solovjova so súčasnou praxou vizuálneho tvorcu – otvára témy spirituality, obete, pátosu, predestinácie.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
foto: EQO