POSTHOVORY V.

POSTHOVORY V.

21/10/19
Diskusné podujatie na tému funkcie periférie a centra, ich vzájomné vzťahy a dynamiku – originálnu koncepciu filozofie pohybu – centrálnu moc a periférny nepokoj.
hosť: doc. Mgr. Pavol Sucharek, PhD. – filozof a pedagóg (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)
moderátor: Jaro Švestka
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
foto: EQO