Sára & Lavra: Ostatné Božstvá

Sára & Lavra: Ostatné Božstvá

Sára Biháryová & Peter Maščák

Autorská výstava pracuje s konceptom nekonfrontačného dialógu dvojice výtvarníkov, ktorí vo svojej tvorbe programovo tematizujú otázky novej spirituality v línií emocionálneho obratu vo výtvarnom umení.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

15/3/ - 20/4/18
kurátor: Adam Macko
foto: EQO