weKLADY

weKLADY

projekt zameraný na výtvarnú konfrontácia vo výkladných skriniach pokračuje v priestore interaktívnej kultúry
 
1/2 - 1/3/19
 
umelci: František Ďuriančík, Peter Decheť, Zuzana Antalová, Jana Ceterová, Adam Macko, Peter Mezei
kurátor: Martin Kacvinský
 
Projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi prepojil výtvarné umenie s obchodnými priestormi a vytvoril rôzne obrazy, ktoré boli akýmsi abstraktným odrazom presklených výkladov do ulice.
foto: EQO