GEO_GRAFIKA

GEO_GRAFIKA

záznam environmentálnej situácie
Peter Valiska - Timečko
3/9 – 20/10/20
kurátor: Branislav Zurko
Časozberný projekt GEO_GRAFIKA je ekologickou sondou a prezentuje grafické odtlačky nájdených a Ťažko rozložiteľných materiálov. Výstava prezentuje najnovší cyklus grafík, ktoré mapujú špecifické prostredia, znečistené miesta a čierne skládky na území východného Slovenska s dôrazom na región Spiš.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
foto: Robin Polák