Hľadanie Godota

Hľadanie Godota

Katarína Škamlová
22/8 - 5/9/20
Prezentácia a sprievodná výstava k autorským knihám Kataríny Škamlovej.
Podporené formou štipendia Fondom na podporu umenia.
foto: EQO