Periferné koncentrácie súčasnosti 2

Periferné koncentrácie súčasnosti 2

vzdelávanie EQO 2020
6 – 10 & 13 – 17 /6/ 20
Prezentačné aktivity z oblasti vizuálneho umenia – výklady a interpretácie výstavy a inštalácie umelcov minoritného pôvodu PRIVIATI, rozšírený výklad súčasného umenia pre žiakov základných a stredných škôl a laickú i odbornú verejnosť v spádovej oblasti realizácie.
lektori: Mgr. Barbora Ilečková (história), Ing. Kateřina Salanci (záhradná architektúra), Mgr. art. Adam Macko (maľba), Mgr. art. Vladimír Ganaj, ArtD. (grafika), Mgr. art. Tomáš Cetera (socha)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizáciu výstavy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Podporili SAIKA aťák, s.r.o.
foto: EQO