PRIVIATI

PRIVIATI

Ján Triaška – Olja Triaška Stefanović – Vlad Yurashko – Vika Shumskaya – Vladimír Ganaj

Pilotný výstavný a teoretický projekt zameraný na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia autorov minoritného pôvodu, ktorí žijú a tvoria na Slovensku. Kolektívna výstava pracuje s ideou dialógu skupín minorít, ktoré majú rozličné kultúrne kódy.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

2/7 – 21/8/2020
kurátor: Adam Macko
foto: Robin Polák