NEOFYT / absolútna skutočnosť

NEOFYT / absolútna skutočnosť

Michal Machciník

Autorská inštalácia objektov vytvorených pre výstavný priestor. Autor vybraný materiál aplikuje do konceptuáleho dialógu s apropriovanými technickými skicami. Prenos týchto materiálov do výstavného prostredia white-cube okrem existenciálnej filozofickej roviny je zároveň nabádaním k zamysleniu sa nad dopadmi ľudskej činnosti a kritické zhodnotenie ich vplyvov.

Akciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

3/7 – 31/7/18
kurátor: Adam Macko

foto: EQO