Streetpark 2.0

Streetpark 2.0

subkultúra v delokalizovanom prostredí

akcia street-artovej tvorby (maľba sprejom na transparentnú stretch-fóliu) situovaná v kaštieľnom parku v Spišskom Hrhove 

Podporila Nadácia SPP a Top Clerks, s.r.o.

26/7/18

foto: EQO