OSADOFUTURIZMUS

OSADOFUTURIZMUS

Nikolas Bernáth & Samuel Velebný
 
17/8 – 4/9/18
architektúra výstavy: Nikolas Bernáth & Samuel Velebný
sprievodný text: Zuzana Réveszová
dramaturgia: Adam Macko
 
Autorská audiovizuálna inštalácia je sociálno-kritickou sondou vzťahovania sa k naratívu vyčlenených minorít. Jemnou kontextualizáciou porovnáva mainstreamovú predstavu politickej korektnosti s reálnym stavom našich vzťahov k menšinám v bezprostrednom kontakte.
 
podporili Nadácia SPP a TOP Clerks, s.r.o.
foto: Nikolas Bernáth