TRANSIENTY

TRANSIENTY

transient - okamih krátkodobého výpadku energie v systéme spôsobený náhlou zmenou stavu, resp. v elektrotechnike je transientný účinok spôsobený prechodovou odozvou obvodu alebo systému ako momentálna udalosť, ktorá predchádza ustálenému stavu počas náhlej zmeny obvodu.
 
5/9 – 7/10/18
umelci: Tomáš Cetera, Oskar Felber, Ingrid Kepková, Maroš Kontroš, Viktória Lengyelová, Adam Macko, Vierka Zubalová
kurátor: Adam Macko
 
Kolektívna výstava autorov, ktorých výber bol koncipovaný ako reprezentácia aktuálnych umeleckých stratégií v individuálnych programoch – sonda do komunikačných procesov, pojednanie o univerzalizme.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
foto: EQO