PRIVIATI vol. I

PRIVIATI vol. I

Kolokvium
18/9/20
Teoretické prednáškové kolokvium bolo sprievodným podujatím projektu PRIVIATI. Nadväzuje na výstavný projekt zameraný na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia autorov minoritného pôvodu, ktorí žijú a tvoria na Slovensku. Kolokvium hostila Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
účastníci: Mgr. Barbora Ilečková, PhDr. Miroslav Kleban, doc. PhDr. Anton Lisnik, PhD., Mgr. art. Adam Macko, doc. Mgr. Pavol Sucharek, PhD.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
foto: GUS