Workshopy 2020

Workshopy 2020

Workshop vizuálnych interpretácií 07

29/9/20
lektor: Jaro Švestka

Workshop plastických komentárov 01

30/9/20
lektor: Tomáš Cetera

Workshopy pod vedením odborných lektorov, ktorí pre zúčastnených žiakov umeleckých škôl aj návštevníkov ponúkli výklad výtvarných techník spojený s autorskou interpretáciou aktuálnej výstavy a  stimuláciu automatickej tvorby zapojením vlastného podvedomia a inštinktov rekontextualizáciou formou malého objektu.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

foto: EQO