Sacre-con

Sacre-con

sakrálne prejavy v súčasnom umení

Kolektívna výstava vizuálnych tvorcov, ktorých tvorba (okrem iného) zahŕňa aj prejavy sémanticky či semiologicky používajúce prvky sakrálnej symboliky. Skúma tieto prejavy v lokálnom prostredí – ako a či vôbec je komplexná sakrálna symbolika (v historickom kontexte dominujúca toto prostredie) ešte používaná v aktuálnom diskurze.

umelci: Štefan BAČINSKÝ, Pavol ČERVENIAK, Igor DUTKO, Miloš GREŽĎO, Martin KACVINSKÝ, Jaroslav ŠVESTKA

7/11/ - 5/12/17
kurátor: Adam Macko
foto: EQO