Heterotópie

Heterotópie

Gregor Nadzam  

hétérotopia  / priestory vrstvených významov, mimo normy a času, manifestácie utopických aparátov

Výstava malieb a asambláží, ktoré vznikli ako interdisciplinárny komentár k autorovmu krátkemu filmu Elysium ako nevyhnutne zhmotňujúce sa priestory.

6 - 30/10/17
foto: EQO