Sympo_thaj

Sympo_thaj

Autorská výstava dvojice výtvarníkov, ktorí spätne tematizujú svoju skúsenosť z niekoľkotýždňového poznávania krajiny juhovýchodnej Ázie. Obaja autori pracujú s vedomím rekontextualizácie priestoru - zhodnotenie osobnej skúsenosti v mieste svojho pôsobenia, kde dané práce tvorili.

umelci: Emília Blašková & Jaroslav Švestka

14/9 – 4/10/17
foto: EQO