Čerstvé ruiny

Čerstvé ruiny

Antiplenér

Kolektívna akcia vizuálneho umenia s účasťou mladej generácie absolventov umeleckých škôl s výtvarným zameraním. Formát tzv. antiplenéra kriticky pracuje s rámcovaním historického modelu plenéra, ktorý sa stále objavuje v rigídnych a sentimentálnych podobách, často prezentovaných ako interaktívna súčasná forma. Autorsky pracuje s témou lokálneho miesta - aj formou jej popretia.

umelci: Matúš Astrab, Emília Blašková, Vladimír Ganaj, Martin Jombík, Adam Macko, Jakub Steranka, Katarína Škamlová, Miroslav Žolobanič

19/8 – 10/9/17
foto: EQO