Streetpark

Streetpark

subkultúra v delokalizovanom prostredí

akcia street-artovej tvorby (maľba sprejom na panelové dosky) feat. Weedhouse

30/7/17
foto: EQO